Xuất/Export video ra USB

  1. Cắm USB vào đầu lưu (DVR)
  1. Trên đầu lưu, nhấp chuột bên phải > Kéo chuột lên vào menu
  1. Bấm vào hình vuông [File Management]
  1. Chọn từ NGÀY quay lại > Đến NGÀY quay lại và thời gian
  1. Chọn KAMERA
  1. Bấm vào Search/VYHLEDAT
  1. impotenciastop.ptChọn video và bấm vào EXPORT ở góc trên bên phải
  1. Chọn Video and Log sau đó bấm OK
  1. Chọn USB Flash của bạn và sau đó bấm OK
  1. Chờ video tải xong sau đó cắm USB vào máy tính để xem video
Category: Kamera