Quay lại kamera trên điện thoại

  1. Mở ứng dụng HIK-CONNECT
  2. Nhấn vào vòng tròn với nút phát (góc trên cùng bên trái)
  3. Chọn ngày phát lại
  4. Chọn giờ và giây (giờ bên trái, giây bên phải)
  5. Chọn số kamera và bấm bắt đầu xem lại
Category: Kamera