Tôi muốn xem kamera qua điện thoại?

  1. Tải về ứng dụng : HIK-CONNECT trên appstore / google play
  2. Mở ứng dụng và chọn, chọn quốc gia hoặc khu vực > Chọn quốc gia (Czech Republic = Séc) > nhấn đánh dấu (góc trên bên phải) moje vysvětlení
  3. nhấn đăng nhập > đặt tên đăng nhập và mật khẩu của bạn
  4. nhấn đăng nhập > Xong, giờ bạn có thể xem kamera trên thiết bị của bạn
    Nếu bạn không biết đăng nhập, Liên hệ với chúng tôi
Category: Kamera