Cập nhật hỗ trợ từ xa – Teamviewer

1. Mở Hỗ trợ từ xa – Teamviewer trên máy tính của bạn (hình hai mũi tên màu xanh)

2. Nhấp vào „Help“ và sau đó „Check for new version

3. Bấm vào „Update

4. Đợi nó tải xong rồi mở lại Hỗ trợ từ xa – Teamviewer בלוג

Category: EET | PHẦN MỀM | SOFTWARE