Câu Hỏi Thường Gặp - HƯỚNG DẪN
(FAQ)

EET | PHẦN MỀM | SOFTWARE

  1. Vào trang website : https://www.daneelektronicky.cz/
  2. Chọn ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
  3. Chọn SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB
  4. Ghi tên đăng nhập và mật khẩu của bạn (Phong bì EET) > Sau đó bấm vào Přihlásit
  5. Vào phần CERTIFIKÁTY > Chọn VSTUP NA STRÁNKY CERTIFIKAČNÍ AUTORITY PRO SPRÁVU CERTIFIKÁTŮ
  6. Vào phần SEZNAM CERTIFIKÁTŮ
  7. DATUM EXPIRACE = NGÀY HẾT HẠN CERTIFIKÁT

1. Mở Hỗ trợ từ xa – Teamviewer trên máy tính của bạn (hình hai mũi tên màu xanh)

2. Nhấp vào „Help“ và sau đó „Check for new version

3. Bấm vào „Update

4. Đợi nó tải xong rồi mở lại Hỗ trợ từ xa – Teamviewer בלוג