KAMERA – Hikvision

Với hệ thống camera Full HD, bạn sẽ được bảo vệ và kiểm soát bởi tất cả các hoạt động kinh doanh và tại nhà.Bạn có thể theo dõi cơ sở của mình cả ngày lẫn đêm thông qua máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.Cài đặt bao gồm đào tạo vận hành hoàn chỉnh.Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt alarm, kamera cũng như cài đặt phần mềm trên thị trường cộng hòa Séc, công ty V-IT služby hy vọng sẽ làm hài lòng cũng như đáp ứng những yêu cầu từ phía quý khách hàng.

Liên Hệ : +420 722 11 12 13 - Tổng đài

KAMERA – 16 MẮT FULLHD

 • 16 Mắt HIKVISION
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB - 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng - Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 45.000,-

Thêm 1 mắt: 1500,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 - Hải

KAMERA – 8 MẮT FULLHD

 • 8 Mắt HIKVISION
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB - 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng - Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 25.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 - Hải

KAMERA – 4 MẮT FULLHD

 • 4 Mắt HIKVISION
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB - 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng - Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 18.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 - Hải

KAMERA – 1 MẮT FULLHD

Bảng giá: 1.800,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 - Hải